Klik op een naam en U vindt de bij ons bekende gegevens.

Blauw = Stoom- en sleepvaart       Rood is duwvaart        Zwart is gesloopt       Klik hier
voor kust/zeevaart


Deze webpagina heeft noch kwa benaming noch kwa inhoud enige verbinding met het
Register Varend Erfgoed Nederland.
Deze website dateert van 2002, lang voordat het RVEN, die naam kreeg.

Y 8010
Y 8014
Y 8016 - Bambi
Y 8017 - Dombo
Y 8018 - Breezand
Y 8019 - Balgzand
Y 8022 - Figore
Y 8027 - Antonie II
Y 8028 - Eems
Y 8031 - Zeehond
Y 8032 - Alcyon
Y 8036 - Wambrau
Y 8037 - Berkel
Y 8038 - Dintel
Y 8039 - Dommel
Y 8040 - IJssel
Y 8055 - Schelde
Y 8056 - Wierbalg
Y 8057 - Malzwin
Y 8058 - Zuidwal
Y 8059 - Westwal
Y 8114 - Voorwaarts
Y 8122 - 20.04896
IJsbeer - 20.02101
IJsbeer - 20.03580
Ysselstroom - 27.18227
IJsland - 23.09470
IJsland - 23.10164
IJsland - 23.28306
IJsploeg (s.s.) 21.02278
IJssel - 30.50832
IJssel - 31.50381
IJsselmeer - 22.04183
IJsselmeer - 31.40051
IJstroom - 38.00223
IJsvogel - opduwer
IJsvogel - 22.07377
IJsvogel - 23.12555
Yesslynn - 23.20434
YN 281
Yska - 23.08320
Yvonne - 20.02084
Yvonne - 20.10277
IJssel - 23.20805
Yona                              (B)
Yvonne-S - 23.27664


IJsselmeer - 20.06314 *****
Ykade - 20.02001 *****

Verder zoeken?

ZIT ER EEN FOUT ERGENS BIJ ONS? MAIL ONS!!!!!