BASM vlag

Amsterdam stadsboot
Amsterdamsch model
Type stadsboot


Amsterdam strek
Amsterdamsch model
Type strekkenboot


rijnsleper Rijnsleepboot

maassleper Maassleepboot

havensleper Havensleepboot

ijsbrekersleper IJsbreker

zeesleper Zeesleepboot

directiesleper Directiesleepboot

kleine sleper Opdrukker


SLEEPBOOT TYPES

Ten behoeve van het schouwen van sleepboten als Varend Monument® door de stichtingsschouw-commisse is het initiatief genomen om tot een aantal type beschrijvingen te komen.
In lijn met de criteria van het Nationaal Register Varende Monumenten publiceren wij onder-staand de indeling zoals die door de Sectie Varende Monumenten worden gehanteerd, daarbij de onderverdeling zoals die veelal gehanteerd wordt.
Ook zullen wij proberen op deze pagina een inzicht te geven met betrekking tot een aantal specifieke onderdelen van een sleepboot.

Classificatie bij N.R.V.M.:
Klasse: sleepboot
Wijze van voortstuwing: stoom-sleepboot - - motor-sleepboot
Binnen deze indeling naar krachtbron kunnen sleepboten naar de wijze van overbrenging worden ingedeeld in:
raderboot - - schroefboot - - kettingboot.
Soort: zeesleepboot -- riviersleepboot -- havensleepboot -- haven/stadsboot -- directiesleepboot -- vlet -- kleine gemotoriseerde boten (opdrukkers).
Onderverdeling zoals die over het algemeen wordt gehanteerd:
Zeesleepboot: Zeeslepers -- kustslepers -- haven/kustslepers -- Slepers op station
Riviersleepboot: Rijnslepers -- Maasslepers -- voorspanboot (subtype) -- Zeelandboten (subtype) -- Monopoolboten (subtype)
Havensleepboten: Zeevaartassitentieslepers -- Havenslepers.
Haven/stadboten: Amsterdammer -- Rotterdam-mer.
Directiesleepboten: Havendienstboten -- werfboten -- personeelsboten.
Vletten: sleepvletten -- roeivletten -- peilvletten.
Kleine gemotoriseerde boten: opduwer -- schippersvlet -- steilsteven (subtype) -- rondspanvlet (subtype)

Diverse types komen voor onder meerdere soorten, zoals die binnen deze classificatie worden vermeld, nadere uitleg daaromtrent bij de type beschrijvingen.

De Stichting BASM streeft na zoveel mogelijk gegevens van de historie van sleepboten vast te leggen in bestanden en daarnaast een archief van historische foto's te beheren, die de kijkers laat zien, hoe de sleepboten er historisch uit hebben gezien, daarmee worden de vaartuigen beoordeeld op originaliteit.
Wanneer eigenaren zich slechts vanwege de gedoogregeling voor de Rode Olie willen inschrijven in het N.R.V.M., dan kan dat niet via tussenkomst van onze organisatie.

Mocht iemand van de meelurkers (lezers) van deze site nog aanvullende of herstellende gegevens weten, die van belang zijn bij het beschrijven van de types, dan ontvangen wij die zeer gaarne op
Email Button


Klik op de foto's van de diverse types, dan krijgt U een nadere omschrijving.
Gebruik U browser back button om hier terug te komen.

BASM vlag

beting
Beting

voorbeting
Voorbeting

springbeting
Springbeting

sleepboog
Sleepbogen

sleephaak
Sleephaak